Badmintonový klub TJ Baník Most
 
 
 

Termínový kalendář

Statistika návštěvnosti

Příspěvky členů BK TJ Baník Most

5.9.2018
 

Oznamujeme členům BK TJ Baník Most, že první část příspěvků na sezónu 2018/2019 se musí mít uhradit do 15.10.2018.

Opět se příspěvky vybírají pouze bezhotovostní formou převodem na účet klubu.

Číslo účtu BK TJ Baník Most: 1041143379 / 0800, Česká spořitelna, a.s.

Variabilní symbol: použijte rodné číslo člena klubu bez čísla za lomítkem, do poznámky uveďte příjmení hráče nebo hráčky.

Výše příspěvků člena BK TJ Baník Most - sezóna 2018/2019 :

Přípravka (nábor) a kondiční skupina     2 600,- Kč       (lze uhradit pololetně ve dvou plátkách – 2 x 1 300,- Kč)

Muller, Bleyerová, Lahučká T., Valenta, Valenta, Šmahel, Šašková, Černochová, Pazděrová, Valdová, Duchek, Langová, Nekolný, Šroubková, Vořechovský, Řehák, Řeháková, Svoboda, Bleyer, Ptáčková, Hnízdilová +nový nábor

Výkonnostní skupina                                3 400,- Kč       (lze uhradit pololetně ve dvou plátkách – 2 x 1 700,- Kč)

Kozempelová T., Fantová, Suchomelová, Hošek, Kindlová, Kozempelová K., Stará, Ickert, Grznár, Grznárová, Burdová T., Volák, Burdová V., Srbek, Langmajer, Trup, Seidl M., Seidl F.,Pergl

Neregistrovaní                                            2 000,- Kč       (lze uhradit pololetně ve dvou plátkách – 2 x 1 000,- Kč)

Rodiče s dětmi                                           1 000,- Kč       (lze uhradit pololetně ve dvou plátkách – 2 x 500,- Kč)

Rodiče s dětmi mají možnost si zahrát 1krát za 14 dní v pátek v období měsíců října až května.

Klub nominovaným hráčům na vybrané turnaje jednotlivců a družstev v průběhu celé sezony hradí startovné, míče a cestovné. Poskytuje hráčům zdarma peřové míče na trénink. Na ostatní turnaje jednotlivců poskytuje hráčům zdarma míče.

Pokud hráč(ka) ukončí svoji činnost v badmintonovém klubu bez udání závažných důvodů (zdravotní problémy doložené lékařskou zprávou, odstěhování se apod.), nebudou mu členské příspěvky vráceny.

Kategorie: Jednotlivci - Ostatní info