Badmintonový klub TJ Baník Most
 
 
 

Termínový kalendář

Statistika návštěvnosti

Příspěvky členů BK TJ Baník Most

18.10.2021
 

Oznamujeme členům BK TJ Baník Most, že první část příspěvků na sezónu 2021/2022 se musí uhradit do 31.10.2021.

Opět se příspěvky vybírají pouze bezhotovostní formou převodem na účet klubu.

Číslo účtu BK TJ Baník Most: 1041143379 / 0800, Česká spořitelna, a.s.

Variabilní symbol: použijte rodné číslo člena klubu bez čísla za lomítkem, do poznámky uveďte příjmení hráče nebo hráčky.

Výše příspěvků člena BK TJ Baník Most - sezóna 2021/2022 :

Přípravka (nábor) a kondiční skupina     2 600,- Kč       (lze uhradit pololetně ve dvou plátkách – 2 x 1 300,- Kč)

Výkonnostní skupina (hráčská licence)    3 400,- Kč       (lze uhradit pololetně ve dvou plátkách – 2 x 1 700,- Kč)

Neregistrovaní                                            2 000,- Kč       (lze uhradit pololetně ve dvou plátkách – 2 x 1 000,- Kč)

Klub nominovaným hráčům na vybrané turnaje jednotlivců a družstev v průběhu celé sezony hradí startovné, míče a cestovné. Poskytuje hráčům zdarma peřové míče na trénink. Na ostatní turnaje jednotlivců poskytuje hráčům zdarma míče.

Pokud hráč(ka) ukončí svoji činnost v badmintonovém klubu bez udání závažných důvodů (zdravotní problémy doložené lékařskou zprávou, odstěhování se apod.), nebudou mu členské příspěvky vráceny.

Kategorie: Jednotlivci - Ostatní info