Badmintonový klub TJ Baník Most
 
 
 

Termínový kalendář

Statistika návštěvnosti

Příspěvky členů BK TJ Baník Most

1.1.2010
 
penize

Opět je tu čas vybírání příspěvků členů BK TJ Baník Most. Všichni členové klubu musí mít druhou polovinu (pokud již v září 2009 nezaplatili částku celou najednou) členských příspěvků zaplacenu do konce měsíce ledna 2010.

Stejně jako v září se příspěvky vybírají pouze bezhotovostní formou převodem na účet klubu.

Číslo účtu BK TJ Baník Most : 1041143379 / 0800, Česká spořitelna, a.s.
Variabilní symbol : použijte rodné číslo člena klubu bez čísla za lomítkem, do poznámky uveďte příjmení hráče nebo hráčky.
 
Výše příspěvků člena BK TJ Baník Most :
 
kategorie přípravka                1600,- Kč       (lze uhradit pololetně ve dvou plátkách – 2 x 800,- Kč)
kategorie U-13 a U-15           1600,- Kč       (lze uhradit pololetně ve dvou plátkách – 2 x 800,- Kč)
kategorie U-17 a U-19           1800,- Kč       (lze uhradit pololetně ve dvou plátkách – 2 x 900,- Kč)
kategorie dospělí                    2200,- Kč       (lze uhradit pololetně ve dvou plátkách – 2 x 1100,- Kč)
kategorie neregistrovaní hr.  1200,- Kč       (lze uhradit pololetně ve dvou plátkách – 2 x 600,- Kč)
 
Zájemci, kteří chtějí být pouze členy badmintonového klubu (rodiče hráčů, funkcionáři) platí roční příspěvky ve výši 50 Kč.
 
Pokud hráč(ka) ukončí svoji činnost v badmintonovém klubu bez udání závažných důvodů (zdravotní problémy doložené lékařskou zprávou, odstěhování se apod.), nebudou mu členské příspěvky vráceny.

Kategorie: Jednotlivci - Ostatní info