Badmintonový klub TJ Baník Most
 
 
 

Termínový kalendář

Financováno z dotace posktynuté statutárním městem Most

Statistika návštěvnosti

Historie klubu

Historie mosteckého badmintonu se datuje již od roku 1965, i když první známky zájmu o tento sport, původem z Indonésie, se v naší republice objevily už v letech 1955 - 1956. Z počátku se hrálo pouze venku s raketami a míčky, které byly zrovna k dispozici. Postupně se přešlo do tělocvičny a hra začala mít podobu výkonnostního sportu.

Zakládajícími členy badmintonového oddílu v Mostě byli Petr Houska,  Ivan Weigner,  Josef Štreybl, který byl prvním předsedou oddílu v letech 1965-1967 a Arnošt Adámek, který se také na dlouhé roky stal předsedou oddílu (1967-1981). Veškerý svůj volný čas věnoval tomuto sportu a jeho rozvoji. Po jeho smrti se od roku 1982 se na jeho památku organizoval v mostecké Sportovní hale mezinárodní turnaj „Memoriál Arnošta Adámka“, kterého se odehrálo celkem 11. ročníků. Počet hráčů v oddíle byl čím dál větší, ale kostru tvořili pouze jen rodinní příslušníci. Tento jev se prakticky dochovává do dnešní doby.

Výkonnostního vzestupu dosáhl náš oddíl v roce 1977, když došlo ke sloučení s oddílem Baník Kopisty. V tomto roce přestoupily do Mostu posily v podobě bratrů Josefa a Wernera Reichelových, dorostenecké mládeže a trenéra pana Wernera Reichela st., který zastával funkci hlavního trenéra, později se stal místopředsedou oddílu (1981-1997) a také předsedou (1997-2001). Werner Reichel ml. v žákovské kategorii získal v roce 1969 dva tituly Mistra ČSSR ve dvouhře chlapců a spolu s Roudem také ve čtyřhře chlapců. Svůj třetí titul Mistra ČSSR získal v roce 1972 v dorostu ve čtyřhře. Byl také v nominaci reprezentace ČSSR.

Další předseda oddílu Pavel Weigner (1981-1997) se ve spolupráci s Wernerem Reichelem st. hlavně zaměřili na výchovu mladých hráčů. Po založení družstev žáků a dorostu se dostavily i první úspěchy. Výraznými postavami té doby byli dorostenci Petr Mrviš a Svatopluk Hofman. Štafetu úspěchů převzali další odchovanci našeho oddílu Jan Segeč, Pavel Bleyer, Veronika Weignerová, Šárka Olejářová a Pavel Weigner ml. a posunuli mostecký badminton ještě výše, až na další tituly Mistrů ČR. V roce 1991 získal Pavel Weigner ml. v dorostenecké kategorii titul Mistra ČR ve čtyřhře spolu s ústeckým Radkem Láníkem, v roce 1994 duo dorostenců Pavel Bleyer a Jan Segeč vyhráli mistrovský titul ve čtyřhře. V roce 1997 přidali do sbírky Pavel Bleyer a Veronika Weignerová akademický titul ve smíšené čtyřhře a Pavel Bleyer ještě ve dvouhře i ve čtyřhře. Poslední titul získal pro náš klub Jan Segeč v roce 2001, kdy se stal akademickým mezinárodním Mistrem ČR. Naši hráči byly v popředí celostátních žebříčků ve dvouhře i čtyřhrách a byli vybráni i do širšího výběru reprezentace České republiky, jak v mládežnické, tak i seniorské reprezentace. Klub každoročně obsazuje soutěže, jak jednotlivců všech kategorií a disciplin, tak soutěže smíšených družstev žáků, dorostu a dospělých. Úspěšné bylo i družstvo dospělých, které od sezóny 1993/1994 hrálo 15 sezón 2. celostátní ligu smíšených družstev. Třikrát skončilo na celkovém druhém místě (sezóny 1993/94, 1994/95, 2004/05). V loňské sezóně sestoupilo. a v současné době usiluje o návrat. Družstva dospělých "B", dorostu a žáků "A" a "B" hraje oblastní přebory smíšených družstev.

V roce 1990 začala nová epocha mosteckého badmintonu, a to v pořadatelství velkých domácích i mezinárodních badmintonových akcí, které se vesměs konaly ve Sportovní hale v Mostě (vyjímku tvoří MMJ ČR v říjnu 1993 v ISŠT Velebudice).

Každá tato akce se setkala s příznivým ohlasem a výborným hodnocením ze strany vedení ČBaS, představitelů Evropské badmintonové unie (EBU) i samotných hráčů a ostatních účastníků akcí. Vrcholem akcí, pořádaných v mostecké hale byl EUROPE CUP '94 a '98 (Pohár Mistrů evropských zemí), kdy se této každé akce zúčastnili hráči z 24 zemí, mezi nimiž byli hráči i z Jižní Ameriky a Asie, kteří hrají v evropských ligách. Na EUROPE CUP '94 jsme mohli zhlédnout i pozdějšího vítěze dvouhry mužů OH '96 v Atlantě - Poula-Erika Hoyer-Larsena a čtvrtfinalistku dvouhry žen Camillu Martin. V lednu 2001 se mostečtí organizátoři zhostili nelehkého úkolu, a to v krátké době zajistit uspořádání Mistrovství Evropy sk. B - HELVETIA CUP, po odřeknutí akce předchozím pořadatelem. Za to se dostalo mosteckým organizátorům zvláštního ocenění a poděkování "Pamětní medaile za rozvoj badmintonu" od předsedy EBU p. Torstena Berga.

Nelze opomenout ani organizování početné skupiny amatérských neregistrovaných hráčů, kteří dosahují úspěšných výsledků, jak na turnajích v Čechách, např. v Budvarlize, tak i zejména v Německu v oblasti Saska.

V prvních letech nového tisícileté dosahovaly největších úspěchů v republikovém měřítku  hráčky Adéla Krtičková a Renata Žatecká, v současné době je to především mladší hráčské generace Veronika Doušová, Jan Machač a Martin Král. Z úplně nejmenších nadějí jsou to Matěj Hofman, Adam Hofman, Petra Karochová, nebo Eva Volmutová.

Po devíti hubených letech na medaile z Mistrovství ČR, jsme je začali opět získávat - v roce 2007 zásluhou Veroniky Doušové za 3. místo ve čtyřhře dívek (U15), Adély Krtičkové za 3. místo ve čtyřhře dívek (U17), Martina Krále za 3. místo spolu s Janem Machačem ve čtyřhře chlapců (U13). Jan Machač získal další medaili, stříbrnou, ze dvouhry chlapců (U13). Výborně si hráči vedou i narepublikových turnajích Grand Prix „A“. Veronika Doušová stála na „bedně“ za poslední dvě sezóny již 4x, Adéla Krtičková 3x, Jan Machač, Renata Žatecká, Veronika Bleyerová, Alena Stará a Kateřina Prokopová okusili jednou stupně vítězů.

Za poslední tři sezóny si mezi sebe rozdělila Adéla Krtičková, Veronika Doušová a Jan Machač celkem devět titulů Přeborníka Severočeské oblasti v kategoriích U13 až U19. Jen za poslední sezónu jsme získali 19 titulů Přeborníka Ústeckého kraje. Podíleli se na tom Adéla Krtičková, Veronika Stumpfová, Oldřich Hotový, Jan Kanajlo, Martin Král, Jan Machač a Herbert Seifert.

Několik nejlepších hráčů se také účastní mezinárodních turnajů. Nejúspěšnějším z nich je Victor Junior Cup v Berlíně, když v roce 2006 tam získala Veronika Doušová ve dvouhře dívek (kat. U13) 1. místo a 2. místo ve čtyřhře (kat. U13) a stejné místo obsadil Jan Machač ve dvouhře chlapců (kat. U13). Rok 2007 byl daleko bohatší, když si vítězství odnesly Veronika Stumpfová, Stumpfová-Žatecká ve čtyřhře dívek (kat. U19-22). Dále tam Jan Machač, Jan Kanajlo, Veronika Doušová a Renata Žatecká získali šest druhých míst a Král-Machač 3. místo ve čtyřhře.
V sezóně 2006/2007 se umístila Veronika Doušová na 1. místě konečného žebříčku ČR ve čtyřhře kategorie U15.

V současné době má náš klub 89 členů a v tréninku jsou všechny věkové kategorie počínaje „přípravkou", kde se malí zájemci o badminton seznamují se základy a pravidly této hry a učí se správně provádět jednotlivé údery, a konče dospělými.Hráči a hráčky klubu pravidelně trénují ve Sportovní hale TJ Baník Most 2x v týdnu, a to jak mládež, tak i dospělí a v tělocvičnách na 18. ZŠ a na 7. ZŠ. Neregistrovaní hráči mají svůj trénink 1x týdně ve Sportovní hale města Mostu.
Po soustředěních v Záboří a Křivoklátě pořádá klub pravidelně každé léto od roku 2003 soustředění mládeže a dospělých v Rumburku.

Bohužel nejsou jenom příjemné zprávy, ale i ty nepříjemné a mezi ně patří i vzpomenutí na členy badmintonového klubu, kteří se nedožili dnešního dne…
… Ivana Weignera, Honzu Bleyera, Wernera Reichela st…